مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
HC 16 GB SSD - 16GB DDR3/4 RAM
6x E5-2620+ CPU vCORE
250GB SSD (RAID 10)
8TB Bandwidth @ 1GBPS
1+ DEDICATED IPv4
WINDOWS 2012/2016
3D ACCELERATED
REMOTE DESKTOP
ADMIN ACCESS

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution